Abkowicz, M. (2016). Europejskie mniejszości spotkały się we Wrocławiu. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(2 (51), 22-25. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/79