Abkowicz, M., & Sulimowicz-Keruth, A. (2018). W zimowe noce na przełomie 1680 i 1681 r. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(4 (61), 2. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/835