Mickiewicz, A., & Zajączkowski, A. (2018). Pielgrzym. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(4 (61), 3. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/836