Zajączkowski, A. W., & Pilecka, H. (2018). Poezje. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(4 (61), 17-18. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/841