Dubiński, A. J. (2018). O kienesach wczoraj i dziś w Noc Świątyń. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(4 (61), 19. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/842