Abkowicz, M. (2018). Działalność ZKP w roku 2018. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(4 (61), 20-21. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/843