Sulimowicz-Keruth, A. (2018). Kiči Bijčiek, czyli Mały Książę po karaimsku. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(4 (61), 26. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/845