Abkowicz, M. (2018). Co słychać?. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(4 (61), 27. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/846