Abkowicz, A. (2016). Algier – Białe Miasto. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(3 (52), 16-17. Pobrano z http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/88