SULIMOWICZ, A. Ród Łobanosów – zagłębiając się w przeszłość. Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, v. 28, n. 3 (56), p. 4-8, 23 wrz. 2017.