ABKOWICZ, M. Co się stało z karaimi.org?. Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, v. 28, n. 3 (56), p. 19, 23 set. 2017.