Abkowicz, Mariola. 1999. „Z Ostatniej Chwili”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 10 (1 (2), 11. http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/34.