Mickiewicz, Adam, i Józef Łobanos. 2017. „Dyplomatyka I łowy = Dyplomatyka Da awłamach”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 28 (3 (56), 3. http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/433.