Sulimowicz, Anna. 2017. „Ród Łobanosów – zagłębiając Się W przeszłość”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 28 (3 (56), 4-8. http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/434.