Sulimowicz, Anna. 2017. „Ród Łobanosów – zagłębiając Się W przeszłość”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 28 (3 (56), 4-8. https://doi.org/10.33229/az.v28i3 (56).434.