Sulimowicz, Anna. 2017. „Hazzan, Poeta, tłumacz”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 28 (3 (56), 9-11. http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/435.