Pilecki, Adam Owidiusz. 2017. „Niestrudzony W Podtrzymywaniu Karaimskich Tradycji”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 28 (3 (56), 12-15. http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/436.