Rudkowski, Sergiusz, i Anna Sulimowicz. 2017. „O Obyczajach W Dawnym Łucku = Cynykmakłary Kart Łuckanyn”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 28 (3 (56), 16-18. http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/437.