Rudkowski, Sergiusz, i Anna Sulimowicz. 2017. „O Obyczajach W Dawnym Łucku = Cynykmakłary Kart Łuckanyn”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 28 (3 (56), 16-18. https://doi.org/10.33229/az.v28i3 (56).437.