Abkowicz, Mariola. 2017. „O Kipczakach W Stolicy Kazachstanu”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 28 (3 (56), 24-27. http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/440.