Abkowicz, Mariola. 2011. „Cenne wyróżnienie”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, nr 1 (30) (marzec), 23. http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/533.