Abkowicz, Mariola. 2016. „Karaimi W Sejmie RP”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 27 (1 (50), 24-25. http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/70.