Abkowicz, Mariola, i Anna Sulimowicz-Keruth. 2018. „W Zimowe Noce Na przełomie 1680 I 1681 R.”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 29 (4 (61), 2. http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/835.