Mickiewicz, Adam, i Ananiasz Zajączkowski. 2018. „Pielgrzym”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 29 (4 (61), 3. http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/836.