Mickiewicz, Adam, i Ananiasz Zajączkowski. 2018. „Pielgrzym”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 29 (4 (61), 3. https://doi.org/10.33229/az.v29i4 (61).836.