Dubiński, Adam J. 2018. „Sprawozdanie Fundacji Karaimskie Dziedzictwo Za Rok 2018”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 29 (4 (61), 22-25. http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/844.