Abkowicz, Anna. 2016. „Algier – Białe Miasto”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 27 (3 (52), 16-17. http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/88.