Dubiński, Romek. 2016. „Co Dla Mnie Znaczą Troki?”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 27 (3 (52), 34. http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/95.