Abkowicz, M. (2017) „Niejednokrotnie przekonaliśmy się . ”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 28(3 (56), s. 2. Dostępne na: http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/432 (Udostępniono: 2lipiec2020).