Mickiewicz, A. i Łobanos, J. (2017) „Dyplomatyka i łowy = Dyplomatyka da awłamach”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 28(3 (56), s. 3. Dostępne na: http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/433 (Udostępniono: 18październik2019).