Sulimowicz, A. (2017) „Ród Łobanosów – zagłębiając się w przeszłość”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 28(3 (56), s. 4-8. Dostępne na: http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/434 (Udostępniono: 14październik2019).