Sulimowicz, A. (2017) „Ród Łobanosów – zagłębiając się w przeszłość”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 28(3 (56), s. 4-8. doi: 10.33229/az.v28i3 (56).434.