Sulimowicz, A. (2017) „Hazzan, poeta, tłumacz”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 28(3 (56), s. 9-11. doi: 10.33229/az.v28i3 (56).435.