Sulimowicz, A. (2017) „Hazzan, poeta, tłumacz”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 28(3 (56), s. 9-11. Dostępne na: http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/435 (Udostępniono: 19październik2019).