Pilecki, A. O. (2017) „Niestrudzony w podtrzymywaniu karaimskich tradycji”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 28(3 (56), s. 12-15. doi: 10.33229/az.v28i3 (56).436.