Pilecki, A. O. (2017) „Niestrudzony w podtrzymywaniu karaimskich tradycji”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 28(3 (56), s. 12-15. Dostępne na: http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/436 (Udostępniono: 14październik2019).