Rudkowski, S. i Sulimowicz, A. (2017) „O obyczajach w dawnym Łucku = Cynykmakłary Kart Łuckanyn”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 28(3 (56), s. 16-18. Dostępne na: http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/437 (Udostępniono: 18październik2019).