Rudkowski, S. i Sulimowicz, A. (2017) „O obyczajach w dawnym Łucku = Cynykmakłary Kart Łuckanyn”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 28(3 (56), s. 16-18. doi: 10.33229/az.v28i3 (56).437.