Abkowicz, M. (2017) „Co się stało z karaimi.org?”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 28(3 (56), s. 19. Dostępne na: http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/438 (Udostępniono: 21styczeń2020).