Abkowicz, M. (2017) „O Kipczakach w stolicy Kazachstanu”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 28(3 (56), s. 24-27. Dostępne na: http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/440 (Udostępniono: 2lipiec2020).