Abkowicz, M., Dubiński, A. J. i Sulimowicz, A. (2017) „Kalendarium”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 28(4 (57), s. 31. Dostępne na: http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/465 (Udostępniono: 2lipiec2020).