Abkowicz, M. (2018) „Działalność ZKP w roku 2018”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 29(4 (61), s. 20-21. Dostępne na: http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/843 (Udostępniono: 29maj2020).