Abkowicz, A. (2016) „Algier – Białe Miasto”, Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, 27(3 (52), s. 16-17. Dostępne na: http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/88 (Udostępniono: 10lipiec2020).