[1]
A. O. Pilecki, „Niestrudzony w podtrzymywaniu karaimskich tradycji”, AZ, t. 28, nr 3 (56), s. 12-15, wrz. 2017.