[1]
S. Rudkowski i A. Sulimowicz, „O obyczajach w dawnym Łucku = Cynykmakłary Kart Łuckanyn”, Awazymyz, t. 28, nr 3 (56), s. 16-18, wrz. 2017.