[1]
M. Abkowicz, „Co się stało z karaimi.org”?, AZ, t. 28, nr 3 (56), s. 19, wrz. 2017.