[1]
M. Abkowicz, „O Kipczakach w stolicy Kazachstanu”, AZ, t. 28, nr 3 (56), s. 24-27, wrz. 2017.