[1]
U. Kossowska-Cezak, „Wpatrujący się w chmury”, AZ, t. 29, nr 4 (61), s. 8-11, grudz. 2018.