[1]
M. E. Zajączkowska-Łopatto, „Jubileusz trockiego poety”, AZ, t. 29, nr 4 (61), s. 16, grudz. 2018.