Abkowicz, M. „Z Ostatniej Chwili”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, T. 10, nr 1 (2), lipiec 1999, s. 11, http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/34.