Rudkowski, S., i A. Sulimowicz. „O Obyczajach W Dawnym Łucku = Cynykmakłary Kart Łuckanyn”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, T. 28, nr 3 (56), wrzesień 2017, s. 16-18, http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/437.