Abkowicz, M. „O Kipczakach W Stolicy Kazachstanu”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, T. 28, nr 3 (56), wrzesień 2017, s. 24-27, http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/440.