Abkowicz, M. „Cenne wyróżnienie”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, nr 1 (30), marzec 2011, s. 23, http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/533.