Sulimowicz, A. „Nieznany Rozdział Karaimskich dziejów”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, T. 27, nr 1 (50), marzec 2016, s. 18-19, http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/68.