Dubiński, R. „Co Dla Mnie Znaczą Troki?”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, T. 27, nr 3 (52), wrzesień 2016, s. 34, http://karaimi.home.pl/_czasopisma/index.php/awazymyz/article/view/95.