Almanach Karaimski 2013,2

Announcements

Punkty MNiSW

2015-12-23
23 grudnia 2015 r. ogłoszony został przez MNiSW wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach. Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126) Almanach Karaimski uzyskał 6 pkt. Read more about Punkty MNiSW