Redaktor Naczelny: Mariola Abkowicz

Komitet Redakcyjny: Adam J. Dubiński, Anna Sulimowicz.

Korekta: Ewa Adamiak.